Wsparcie

2017-02-14


Rachunek bankowy Związku Karaimów Polskich
Bank Zachodni WBK SA I Oddział Wrocław
24 1090 2398 0000 0001 0142 0701


Rachunki bankowe Fundacji Karaimskie Dziedzictwo
PKO Bank Polski Oddział 9 w Warszawie
EUR 52 1020 1097 0000 7002 0270 8071
PLN 47 1020 1097 0000 7202 0270 8063