Wydarzenia (49)

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Karaimskie Dziedzictwo od 1.01.2019 do 31.12.2019 r. wraz z wykazem Uchwał pojętych przez Zarząd FKD

W dniu 21.09.2019 r. odbyła sie kolejna edycja wydarzenia pn. Noc Swiatyń. Tym razem spotkalismy się w sali udostępnionej bezpłatnie przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Warszawie przy ul. Kłopotowskiego 6, gdzie dr Anna Sulimowicz-Keruth i Adam Dubiński opowiadali o Karaimach i ich domach modlitwy (kienesach).

W dniu 12.06.2019 r. w ramach Warszawskich Dni Różnorodności 2019, Prezes Zarządu FKD, Adam Dubiński, wygłosił wykład pt. Karaimi, najmniejsza mniejszość etniczna w Polsce.

W lipcu 2019 r. karaimska młodzież zorganizowała spływ kajakowy na Litwie na trasie Zervynos - Žiūrai rzeką Ūla.

21 maja 2019 odbył się Wieczór Karaimski w Akademii Pedagogiki Specjalnej.

W programie wieczoru zaplanowano:

- występ Karaimskiego Zespołu Folklorystycznego „Dostłar” (Przyjaciele),

- prelekcje Adama Dubińskiego, prezesa Fundacji Karaimskie Dziedzictwo oraz dr Anny Sulimowicz-Keruth z Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego na temat najmniejszej mniejszości etnicznej w Polsce – Karaimów,

- wystawa plakatowa „Karaimi w Niepodległej 1918-1939”.

Zdjęcia z tego wydarzanie są dostępne w galerii na stronie Uczelni i poniżej:

 https://galeria.aps.edu.pl/index.php?/category/343

Posłuchaj audycji odnalezionej na kasecie magnetofonowej sprzed 35 lat.

W roku 2018 zadania statutowe Fundacji Karaimskie Dziedzictwo były realizowane przez następujące działania i inicjatywy:

1% dla Fundacji Karaimskie Dziedzictwo.

W końcu roku 2018 Fundacja Karaimskie Dziedzictwo została wpisana przez Krajowy Rejestr Sądowy na listę Organizacji Pożytku Publicznego.

Tym samym cztery lata naszej intensywnej działalności zostało odpowiednio docenione.

Mamy prawo do uzyskiwania odpisu 1% od podatku dochodowego osób fizycznych w zeznaniach podatkowych za rok 2018 i w latach następnych.

Podziel się z nami!

To nic nie kosztuje!

Wystarczy w zeznaniu podatkowym wskazać nasz numer KRS: 0000552759 oraz naszą nazwę: FUNDACJA KARAIMSKIE DZIEDZICTWO.

Chronimy dziedzictwo najmniejszej mniejszości w Polsce.

Dzięki Twemu 1% będziemy mogli robić więcej!

Konferencja z cyklu Konserwacja zapobiegawcza środowiska zorganizowana 22 października 2018 r. przez Instytut Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie przy współudziale Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich, Oddział w Warszawe i Fundacji Karaimskie Dziedzictwo została objęta honorowym patronatem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Program konferencji:

W tegorocznej konferencji z cyklu Konserwacja Zapobiegawcza Środowiska Fundacja Karaimskie Dziedzictwo bierze udział jako partner organizacyjny, natomiast kwartalnik „Awazymyz” – jako partner medialny. Tematem tego wydarzenia naukowego organizowanego przez Instytut Archeologii UKSW 22 października 2018 r. jest "trudne" dziedzictwo mniejszości etnicznych i religijnych, często niezauważane i pomijane.

Problematyka poruszana na konferencji nie pomija też tematów związanych z dziedzictwem karaimskim.

Link do strony głównego organizatora:

https://sites.google.com/view/konserwacjazapobiegawcza-uksw/partnerzy?authuser=0
startPoprzednia1234Następnakoniec
Strona 1 z 4