(1)
Witkowski, R. Glossa Do Karaimskiej Sfragistyki. Alm Karaim 2015, 4, 127-144.