(1)
Abkowicz, M. Towarzystwo Edukacyjne "Limmud Tora". Alm Karaim 2015, 4, 147-165.