WITKOWSKI, R. Glossa do karaimskiej sfragistyki. Almanach Karaimski, v. 4, p. 127-144, 30 grudz. 2015.