Witkowski, R. (2015) „Glossa do karaimskiej sfragistyki”, Almanach Karaimski, 40, s. 127-144. doi: 10.33229/ak.2015.04.09.