[1]
R. Witkowski, „Glossa do karaimskiej sfragistyki”, Alm Karaim, t. 4, s. 127-144, grudz. 2015.