W poszukiwaniu dziadkowych młynów


Abstrakt

Otwarcie wystawy „Karaj jołłary – Karaimskie drogi” w Łucku stało się okazją do podjęcia próby odnalezienia miejsc, gdzie przed blisko 80 laty mieszkał Emanuel Nowicki z rodziną.


Por. R. Dubiński, Przeżyłem Krym…, „Awazymyz”, 2002, nr 1 (6). https://doi.org/10.33229/az.v13i1%20(6).148. Dostęp 17.06.2016 r.

Więcej o przypominających losy Wokulskiego z Lalki B. Prusa dziejach życia Eugeniusza Nowickiego zob.: A. Dubiński, Karaimi i ich cmentarz w Warszawie, w: Karaimi, red. B. Machul--Telus, Warszawa 2012, s. 157, 167, 170-171.

O przesiedleniu Karaimów z Łucka w roku 1945 zob. A. Dubińska, Garść danych o Karaimach z Łucka, „Awazymyz”, 1999, nr 2 (3), s. 9-10.

O rodzie Sułtańskich pisała A. Sulimowicz, Rodziny Bezikowiczów i Sułtańskich, „Awazymyz”, 2009, nr 2 (23), s. 18.

Pobierz

Opublikowane : 2016-06-30


Dubiński, A. J. (2016). W poszukiwaniu dziadkowych młynów. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 27(2 (51), 4-11. https://doi.org/10.33229/az.75

Adam J. Dubiński  ad@karaimi.org
##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##