[1]
Abkowicz, M. 2016. Karaimi w Sejmie RP. Awazymyz. Pismo historyczno-społeczno-kulturalne Karaimów. 27, 1 (50) (mar. 2016), 24-25. DOI:https://doi.org/10.33229/az.70.