Sulimowicz, A. (2017). Łobanosowie - dawny ród trockich wójtów. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 28(2 (55), 4-7. https://doi.org/10.33229/az.418