Abkowicz, M. (2016). Karaimi w Sejmie RP. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 27(1 (50), 24-25. https://doi.org/10.33229/az.70