Abkowicz, M. (2016). Europejskie mniejszości spotkały się we Wrocławiu. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 27(2 (51), 22-25. https://doi.org/10.33229/az.79