Abkowicz, M. (2016). Letnie miesiące. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 27(3 (52), 2. Pobrano z https://karaimi.home.pl/_czasopisma/index.php/awazymyz/article/view/83