Kobeckaitė, H. (2016). Kiučliu Tieńri - Niech wszechmocny Bóg. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 27(3 (52), 3. Pobrano z https://karaimi.home.pl/_czasopisma/index.php/awazymyz/article/view/84