Sulimowicz, Anna. 2017. „Łobanosowie - Dawny ród Trockich wójtów”. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów 28 (2 (55), 4-7. https://doi.org/10.33229/az.418.