Abkowicz, Mariola. 2016. „Karaimi W Sejmie RP”. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów 27 (1 (50), 24-25. https://doi.org/10.33229/az.70.