Abkowicz, Mariola. 2016. „Europejskie mniejszości spotkały Się We Wrocławiu”. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów 27 (2 (51), 22-25. https://doi.org/10.33229/az.79.