Sulimowicz, A. (2017) „Łobanosowie - dawny ród trockich wójtów”, Awazymyz. Pismo historyczno-społeczno-kulturalne Karaimów, 28(2 (55), s. 4-7. doi: 10.33229/az.418.