Abkowicz, M. (2016) „Karaimi w Sejmie RP”, Awazymyz. Pismo historyczno-społeczno-kulturalne Karaimów, 27(1 (50), s. 24-25. doi: 10.33229/az.70.