Abkowicz, M. (2016) „Europejskie mniejszości spotkały się we Wrocławiu”, Awazymyz. Pismo historyczno-społeczno-kulturalne Karaimów, 27(2 (51), s. 22-25. doi: 10.33229/az.79.