Kobeckaitė, H. (2016) „Kiučliu Tieńri - Niech wszechmocny Bóg”, Awazymyz. Pismo historyczno-społeczno-kulturalne Karaimów, 27(3 (52), s. 3. Dostępne na: https://karaimi.home.pl/_czasopisma/index.php/awazymyz/article/view/84 (Udostępniono: 18październik2021).