[1]
M. Abkowicz, „Karaimi w Sejmie RP”, Awazymyz, t. 27, nr 1 (50), s. 24-25, mar. 2016.