• Almanach Karaimski

    Almanach Karaimski publikuje prace dotyczące kraimoznawstwa oraz innych dziedzin naukowych, które w ocenie Rady Redakcyjnej są istotne dla rozwoju kraimoznawstwa. Do druku przyjmowane są prace historyczne, językoznawcze, kulturoznawcze, recenzje oraz sprawozdania w językach konferencyjnych (angielski, niemiecki, francuski) oraz w języku polskim, rosyjskim i tureckim.


    Tekst złożony do Almanachu Karaimskiego nie może być nigdzie wcześniej publikowany ani być w tym samym czasie złożony w redakcjach innych czasopism.

  • Awazymyz. Pismo historyczno-społeczno-kulturalne Karaimów

    Awazymyz. Pismo historyczno-społeczno-kulturalne Karaimów adresowane jest do społeczności karaimskiej oraz wszystkich zainteresowanych tematyką karaimską, historią i językiem Karaimów oraz współczesnym życiem społecznym Karaimów.