Konferencja o Karaimach w Haliczu

Została zorganizowana przez Narodowy Rezerwat "Dawnij Hałycz"
17.09.2012, Halicz, Ukraina

Okazją do spotkania się badaczy tematyki karaimskiej z Ukrainy, Rosji, Polski i Czech stała się przypadająca w tym roku okrągła rocznica poprzedniej międzynarodowej konferencji, która odbyła się w Haliczu w 2002 r. Miniona dekada zaowocowała szeregiem projektów, mających na celu ochronę oraz popularyzację karaimskiej kultury materialnej. Jednym z nich było powstanie w Haliczu w 2004 r. Muzeum Historii Karaimskiej. Wciąż jednak wiele pozostaje do zrealizowania. Należytego opracowania oczekują też dzieje halickiej gminy karaimskiej. Niektóre z referatów przedstawionych podczas tegorocznej konferencji, zatytułowanej ''Караїми в контексті світової спільноти'', znalazły się w zbiorczym tomie wydanym przez Narodowy Rezerwat "Dawnij Hałycz".

Uczestnicy konferencji mieli możliwość zapoznania się z nowym układem ekspozycji karaimskiego muzeum. Podpisali również wspólnie apel o upamiętnienie miejsca, gdzie znajdowała się halicka kienesa, rozebrana jako obiekt kultu religijnego przed 30 laty.

poniedziałek, 17 Wrzesień, 2012 - 10:00