Karaimi w Niepodległej 1918-1939 - kwiecien

Kwiecień 2018
Odradzanie się życia społecznego 1919
Pierwsze lata niepodległości to czas powrotów Karaimów do dawnych siedzib z tzw. bieżenstwa, czyli przymusowej ewakuacji w głąb Rosji w 1915 r. Powracający nierzadko zastawali zniszczone domy i zrujnowane świątynie.
Pierwszym zadaniem była odbudowa życia społecznego i religijnego, organizacja gmin, przywrócenie posługi religijnej i wznowienie działalności karaimskich szkół. 

• Troccy Karaimi z hazzanami Zachariaszem Mickiewiczem i Rafałem Abkowiczem przyjmują przed kienesą polskich żołnierzy z 3 batalionu 1 pułku piechoty Legionów WP. 6 września 1919 r.
• Pierwszy zarząd gminy karaimskiej w Trokach. Pośrodku p.o. hachama Feliks Malecki, obok niego z prawej hazzan trocki Szymon Firkowicz, późniejszy ułłu hazzan.
• Kienesa karaimska w Trokach, połowa lat 20. XX w.

Od niedziela, 1 Kwiecień, 2018 - 12:00 do poniedziałek, 30 Kwiecień, 2018 - 14:00
kwiecień 2018