2020

Projekty realizowane przy udziale wsparcia finansowego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

  • Działalność podstawowa
  • Działalność Karaimskiego Zespołu Folklorystycznego „Dostłar”
  • Karaimskie serwisy internetowe i archiwa cyfrowe
  • Publikacja czasopism karaimskich: Awazymyz oraz Almanach karaimski
  • Publikacja kalendarza karaimskiego na rok 2020

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

MKiDN

 

 

 

 

  • Program: Czasopisma: Wydanie karaimskiego rocznika naukowego pt. „Almanach karaimski”.
  • Program: Czasopisma: Publikacja karaimskiego czasopisma Awazymyz

 

Współfinansowany ze środków finansowych Gminy Wrocław w ramach Programu „Wrocławska Strategia Dialogu Międzykulturowego” 2018-2022 

        

  • Internetowa prezentacja płyty "Karaimski śpiewnik domowy"

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Kultura w sieci

              

  • "Karaimska mapa muzyczna" w sieci