Cele Fundacji

Podstawowym celem statutowym Fundacji Karaimskie Dziedzictwo jest:

Propagowanie i opieka nad kulturą oraz historią Karaimów, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości przekazania tych wartości następnej generacji...

Pełna treść Statutu Fundacji