Wydrukuj tę stronę

Informacje podstawowe

REGON: 361280706

NIP: 5272734397

KRS: 0000552759

ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO

 

Rachunki bankowe

PLN 22 1240 1125 1111 0010 7312 2127

EUR 32 1240 1125 1978 0010 7312 3023 

BANK PEKAO S.A., IX/O w Warszawie, 02-776 Warszawa, ul. Dereniowa 9, 

SWIFT PKOPPLPW