Szymon Pilecki: Chłopiec z Leśnik. Dziennik z lat 1939-1945. Część 1. 1939-42