Szymon Pilecki: Chłopiec z Leśnik. Dziennik z lat 1939-1945. Część 2. 1943-47