Nagrania języka karaimskiego - podsumowania

W ramach realizowanego na podstawie Umowy nr 394/WMNiE/2018  zadania pt. Sporządzenie dokumentacji dźwiękowej ostatnich użytkowników mówionego języka karaimskiego sfinansowanego ze środków Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, a realizowanego w partnerstwie ze Związkiem Karaimów Polskich oraz Karaimskim Związkiem Kulturalnym na Litwie, w trzech wyjazdach badawczych na Litwę spotkano się z 21 osobami władającymi językiem karaimskim.

Zarejestrowano wiele godzin materiału dźwiękowego, w tym ok. 80 plików dźwiękowych w języku karaimskim. Najmłodszym informatorem była osoba po pęćdziesiątym roku życia, najstarszym - po dziewięćdziesiątym. Odwiedzono informatorów w Trokach, Wilnie, Nowym Mieście i Poniewieżu, gdzie Karaimi mieszkali w przeszłości i mieszkają nadal. Dodatkowym plonem spotkań z użytkownikami języka karaimskiego, oprócz założonej w projekcie rejestracji ostatnich użytkowników języka karaimskiego, jest bogaty materiał z zakresu kulturoznawstwa i religioznawstwa, rozmawiano bowiem o karaimskich zwyczajach, świętach, obrzędach etc.

 

  

Informator 1

 

Informator 2

 

Informator 3

 

Informator 4

 

Informator 5

 

Informator 6

 

Informator 7

 

Informator 8

 

Informator 9

 

Informator 10

 

Informator 11

 

Informator 12

 

Informator 13

 

Informator 14

 

Informator 15

 

Informator 16

 

Informator 17

 

Informatorki 17-18

 

Informator 18

 

Informator 19

 

Informator 20

 

Informator 21