Hazzan, poeta, tłumacz

W 70. rocznicę śmierci Józefa Łobanosa (1880–1947)

  • Anna Sulimowicz

Abstrakt

Potomek rodu wójtów, pełnił posługę w Wilnie i Łucku. Jego pasją była literatura.

Bibliografia

Wykorzystano opracowania:
W. Zajączkowski, Łobanos Józef (1878-1947), Polski Słownik Biograficzny, 1973, t. 18, z. 3, s. 369.
A. Zajączkowski, Die karaimische Literatur, w: Philologiae Turcicae Fundamenta, t. 2, Wiesbaden 1964, s. 800.

Materiały archiwalne:
Archiwum Zarządu Duchownego w Trokach, Biblioteka Wróblewskich Litewskiej Akademii Nauk w Wilnie.
Archiwum Gminy Karaimskiej w Łucku, kolekcja prywatna Warszawa.
Archiwum rodzinne, Warszawa.
Józef Łobanos
Opublikowane
2017-09-23
Dział
Znani i nieznani. Karaimskie rody

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>