Jak powstał projekt „Orach Toju 2013”


Abstrakt

Dzięki zaangażowaniu Karaimek z Litwy i Polski udało się przy wsparciu polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych zrekonstruować święto plonów, którego nie obchodzono od siedemdziesięciu pięciu lat.


Słowa kluczowe

Orach toju; świeckie obrzędy; inscenizacje; Troki; Dostłar; Birlik; Ałtyn awaz


Pobierz

Opublikowane : 2013-12-30


Abkowicz, M., & Sulimowicz, A. (2013). Jak powstał projekt „Orach Toju 2013”. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, (4 (41), 12-16. Pobrano z http://karaimi.home.pl/_czasopisma/index.php/awazymyz/article/view/671

Mariola Abkowicz  info@karaimi.org
Anna Sulimowicz 

CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>