W Gorzowie Wielkopolskim o mniejszościach


Abstrakt

Akademickie Centrum Badań Euroregionalnych Akademii im. Jakuba z Paradyża, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gorzowie oraz Lubuski Urząd Wojewódzki zorganizowały interdyscyplinarną konferencję naukową „Mniejszości wyznaniowe, narodowe i etniczne na ziemiach zachodnich (odzyskanych) po 1945 roku”, która odbyła się 23-24 kwietnia 2018 r. w Akademii im. Jakuba z Paradyża.


Słowa kluczowe

Konferencje


Pobierz

Opublikowane : 2018-06-30


Abkowicz, M. (2018). W Gorzowie Wielkopolskim o mniejszościach. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 29(2 (59), 26. Pobrano z http://karaimi.home.pl/_czasopisma/index.php/awazymyz/article/view/814

Mariola Abkowicz  mariola@abkowicz.pl

CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0
Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>