Drodzy czytelnicyAbstrakt

Drodzy Czytelnicy! Czy zauważyliście, że w tej chwili bierzecie do rąk pięćdziesiąty już zeszyt „Awazymyz”? Przeszliśmy długą drogę od tekstów przepisywanych najpierw na zwykłej maszynie do pisania, potem na komputerze, a następnie powielanych na kserokopiarce do drukowanego kwartalnika z kolorową okładką i ilustracjami. Ale nadal niemal wszystko robimy naszymi własnymi siłami. Tak, to już pół setki numerów naszego czasopisma! W ten sposób „Awazymyz” pobił wszelkie rekordy karaimskich czasopism: ukazuje się od 27 lat (pierwszy i ostatni numer „Myśli Karaimskiej” dzieli lat 23), a światło dzienne ujrzało 50 zeszytów (żadnemu z dawniejszych tytułów nie udało się przekroczyć liczby 12 numerów, a były i takie, jak „Sabach” czy „Sachyszymyz”, które miały tylko jedno wydanie). Z nadzieją, że kiedyś ukaże się i setny numer, pragniemy, by nasz periodyk dalej relacjonował ważne chwile z życia karaimskich społeczności w Polsce i poza jej granicami,
przypominał brzmienie ojczystej mowy, odsłaniał nieznane karty z naszej historii, utrwalał pamięć o ludziach, miejscach, zdarzeniach.

Wydawanie „Awazymyz” jest możliwe dzięki wsparciu Państwa Polskiego. Wiemy już, jakie zadania uzyskały na rok 2016 finansowanie ze środków Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – ZKP będzie kontynuować podstawowe projekty: archiwizacyjny (Cyfrowe archiwum karaimskie), informacyjny i wydawniczy (Portal www.karaimi.org, Publikacja czasopisma „Awazymyz”, Publikacja piątego tomu rocznika „Almanach karaimski”, Publikacja kalendarza karaimskiego na rok 2016). Nadal nasze oczy cieszyć będą występy młodzieży (Działalność Karaimskiego Zespołu Folklorystycznego „Dostłar”). W tym roku w ramach zadania Działalność podstawowa przyznane zostały środki na prowadzenie księgowości, wynajęcie lokalu na potrzeby biurowo-magazynowe i integracyjne oraz obsługę biurową. Po raz pierwszy dofinansowanie dla realizowanego projektu otrzymała powstała w ubiegłym roku Fundacja Karaimskie Dziedzictwo (Wydanie książki autorstwa Szymona Pileckiego pt. Chłopiec z Leśnik. Dziennik z lat 1939–1945 w formie audiobooka). 

Niestety, ze strony Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wsparcie ograniczyło się do jednego projektu przez kolejne trzy lata i jest to właśnie Publikacja czasopisma „Awazymyz”. Kontynuujemy działania rozpoczęte w roku ubiegłym w ramach projektu Ratunkowe prace konserwatorsko-restauratorskie nad wybranymi karaimskimi rękopisami i starodrukami – kolejne woluminy zostaną poddane zabiegom w Zakładzie Konserwacji Papieru i Skóry UMK w Toruniu.

Kontynuujemy też współpracę z Lietuvos karaimų kultūros bendrija w ramach projektu Życie w pieśni karaimskiej, którego celem jest popularyzacja świadectw pozaliturgicznej karaimskiej kultury muzycznej na Krymie, Wileńszczyźnie oraz w Polsce w XIX i XX w.

A co znajdziecie w jubileuszowym 50 zeszycie „Awazymyz”? Podróż do dawnego Łucka, a właściwie w jego okolice. Bo właśnie tam, w miasteczkach i wsiach osiedlali się pracowici karaimscy młynarze i karczmarze, których ślady tropiła Anna Sulimowicz. Adam Dubiński kontynuuje opowieść o wydawnictwach poświęconych Maciejowi Konopackiemu. I tym razem pojawiają się tam interesujące karaimskie tropy. Czy wiecie, jak maluje się na wodzie i co kryją w sobie orientalne kaligrafie? Opowiada o tym Anna Sulimowicz, a Romuald Szpakowski z Wilna relacjonuje poszukiwania informacji o wojennych losach swego teścia, Józefa Juchniewicza.

Pisaliśmy już o Karaimach w Czechosłowacji. W Pradze ukazała się właśnie poświęcona im książka Petra Kalety. Na razie prezentujemy Wam jedynie jej omówienie, ale mamy nadzieję, że uda nam się kiedyś wydać jej przekład.


Pobierz

Opublikowane : 2016-03-30


Abkowicz, M. (2016). Drodzy czytelnicy. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 27(1 (50), 2. Pobrano z https://karaimi.home.pl/_czasopisma/index.php/awazymyz/article/view/64

Mariola Abkowicz  mabkowicz@abkowicz.pl
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Neofilologii Zakład Hebraistyki, Arameistyki i Karaimoznawstwa  Polska
Bibliotekarz, karaimoznawca, pracownik dydaktyczny w Zakładzie Hebraistyki, Arameistyki i Karaimoznawstwa Katedry Studiów Azjatyckich Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydawca i redaktor naczelny historyczno-społeczno-kulturalnego kwartalnika karaimskiego „Awazymyz”. Redaktorka książek i autorka artykułów poświęconych tematyce karaimskiej. Swe zainteresowania badawcze skupia przede wszystkim na antroponimii karaimskiej, karaimskim życiu społecznym, a także na historii społeczności karaimskich w Trokach i Wilnie w XIX i XX w. oraz w powojennej Polsce. Jako przedstawiciel społeczności karaimskiej bierze udział w pracach Komisji Wspólnej Mniejszości Narodowych i Rządu. Przewodnicząca Zarządu Związku Karaimów Polskich i członek Zarządu Fundacji Karaimskie Dziedzictwo. Adres do korespondencji: mariola.abkowicz@amu.edu.pl.##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##