Nr 1 (4) (2000):


Mariola Abkowicz
2
Konstanty Pilecki
3-5
Lidia Poziemska
5
Lidia Poziemska
5
Lidia Poziemska
6
Lidia Poziemska
6
Lidia Poziemska
7
Lidia Poziemska
7
Michał Zajączkowski
8
Michał Zajączkowski
8-9
Helena Pilecka z Bezekowiczów
9-11
Zofia Abkowicz z Juchniewiczów
11-13
Zofia Abkowicz z Juchniewiczów
13-14
Michał Jaroszyński
14
Szymon Kobecki;Szymon Juchniewicz (Tłumacz)
19