Redaktor naczelny
Mariusz Pawelec


Rada redakcyjna
Mariola Abkowicz (Poznań), Selim Chazbijewicz (Olsztyn), Adam Dubiński (Warszawa), Karina Firkavičiutė (Vilnius), Petr Kaleta (Praha), Artur Konopacki (Białystok), Michał Németh (Kraków), Anna Sulimowicz (Warszawa)

Recenzenci

Selim Chazbijewicz, Tülay Çulha, Stefan Gąsiorowski, Marzena Godzińska, Grzegorz Hryciuk, Mikołaj Iwanow, Henryk Jankowski, Grzegorz Janusz, Agnieszka Ayşen Kaim, Petr Kaleta, Dariusz Kołodziejczyk, Artur Konopacki, Irena Kurasz, Tadeusz Majda, Michał Németh, Mariusz Patelski, Mariusz Pawelec, Szymon Pilecki, Dorota Smętek, Anna Sulimowicz,  Kamil Stachowski, Tomasz Wicherkiewicz, Rafał Witkowski, Jakub Wojtkowiak, Urszula Wróblewska, Grażyna Zając, Agnieszka Zastawna-Templin

Skład
Michał Németh

Projekt graficzny
Kamil Stachowski