Almanach Karaimski publikuje prace dotyczące kraimoznawstwa oraz innych dziedzin naukowych, które w ocenie Rady Redakcyjnej są istotne dla rozwoju kraimoznawstwa. Do druku przyjmowane są prace historyczne, językoznawcze, kulturoznawcze, recenzje oraz sprawozdania w językach konferencyjnych (angielski, niemiecki, francuski) oraz w języku polskim, rosyjskim i tureckim.

Tekst złożony do Almanachu Karaimskiego nie może być nigdzie wcześniej publikowany ani być w tym samym czasie złożony w redakcjach innych czasopism.

Tom 6 (2017)

Wyświetl wszystkie numery