Prawne aspekty funkcjonowania Karaimskiego Związku Religijnego w II Rzeczypospolitej

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Tomasz Resler

Abstrakt

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w granicach nowego państwa znalazły się cztery gminy karaimskie. Ich sytuacja prawna nie była uregulowana. Potrzebę zmiany widziały zarówno władze państwowe jak i Karaimi. W 1923 roku w Wilnie społeczność karaimska rozpoczęła pracę nad przygotowaniem odpowiednich aktów prawnych. W roku 1927 miał miejsce ogólnopolski zjazd Karaimów, który na urząd hachana wybrał Hadżi Seraja Szapszała. W porozumieniu z Szapszałem w 1931 roku władze państwowe rozpoczęły prace nad projektem ustawy. Ostatecznie Ustawa o stosunku państwa do Karaimskiego Związku Religijnego w RP została uchwalona 21 kwietnia 1936 roku. Ustawa określiła prawne ramy funkcjonowania religii karaimskiej w Polsce, sposób wyboru duchownych, organy związ-ku i gmin oraz uprawnienia nadzorcze władz państwowych. Została pozytywnie odebrana przez większość Karaimów, przez których była uważana za szansę na przetrwanie własnej społeczności.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
RESLER, Tomasz. Prawne aspekty funkcjonowania Karaimskiego Związku Religijnego w II Rzeczypospolitej. Almanach Karaimski, [S.l.], v. 5, p. 119–135, gru. 2016. ISSN 2353-5466. Dostępny w: <http://karaimi.home.pl/_czasopisma/index.php/almanach/article/view/233>. Data dostępu: 21 maj 2018
Dział
Artykuły

Bibliografia

Chałupczak, Henryk, Browarek, Tomasz, Mniejszości narodowe w Polsce 1918-1995, Lublin 1998.

Kobecki, Emil, W sprawie stosunku Karaimów do Rządu, organizacji duchownych, władz karaimskich oraz wewnętrznego ustroju gmin karaimskich, Myśl Karaimska 1924, tom 1, nr 1, s. 7-8, https://jazyszlar.karaimi.org/article/Art.5.No.1.Jo.2 [dostęp z 10.08.2016].

Krasowski, Krzysztof, Związki wyznaniowe w II Rzeczypospolitej. Studium historyczno-prawne, Warszawa 1988.

Leszczyński, Paweł, Centralna Administracja Wyznaniowa II RP, Warszawa 2006.

Łysko, Marcin, Przepisy wyznaniowe w konstytucjach II Rzeczypospolitej, Przegląd Prawa Wyznaniowego 2013, tom 5, s. 65-82.

Nowachowicz, Zachariasz, Zagadnienie chwili obecnej, Myśl Karaimska 1924 , tom 1 nr 2, s. 1-4, https://jazyszlar.karaimi.org/article/Art.1.No.2.Jo.2 [dostęp z 12.07.2016].

Nowachowicz, Zachariasz, Witaj Pasterzu!, Myśl Karaimska 1928, tom 1, nr 4. s. 1-4, ttps://jazyszlar.karaimi.org/article/Art.2.No.4.Jo.2 [dostęp z 12.07.2016].

Osuchowski, Janusz, Prawo wyznaniowe Rzeczypospolitej Polskiej 1918-1939 (węzłowe za-gadnienia), Warszawa 1967.

Pełczyński, Grzegorz, Karaimi polscy, Poznań 2004.

Sawicki, Jakub, Studia nad położeniem prawnym mniejszości religijnych w państwie polskim, Warszawa 1937.

Wróblewska, Urszula, Sytuacja prawna Karaimów w Drugiej Rzeczypospolitej Polskiej w świetle aktów ustawodawczych, w: Durka, Jarosław (red.), Państwo-religia. Instytucje państwowe i obywatele wobec religii w Europie Środkowo-Wschodniej w XX wieku, Kalisz 2014.

Zajączkowski, Ananiasz, W X-tą rocznicę ingresu J. E. Hachana H. Seraji Szapszała, Myśl Karaimska 1938, tom 12, nr 12, s. 3-5, https://jazyszlar.karaimi.org/article/Art.2.No.10.Jo.2 [dostęp z 20.08.2016].

Zajączkowski, Izaak, Akty Ustawodawcze o Karaimskim Związku Religijnym w Rzeczypospolitej Polskiej, Myśl Karaimska 1938, tom 12 nr 12, s. 73-78, https://jazyszlar.karaimi.org/article/Art.11.No.10.Jo.2 [dostęp z 20.08.2016].

Zarachowicz, Zarach, Kilka uwag o naszych zadaniach w chwili obecnej, Myśl Karaimska 1924, tom 1 nr 1, s. 5-6, https://jazyszlar.karaimi.org/article/Art.4.No.1.Jo.2 [dostęp z 20.08.2016].