Diariusz trocki jako źródło do badań nad historią samorządu trockiego oraz społeczności karaimskiej w Trokach w latach 1918–1927

  • Mariola Abkowicz Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Neofilologii Zakład Hebraistyki, Arameistyki i Karaimoznawstwa
Słowa kluczowe: Ignacy Mościcki, samorząd trocki, dokumenty życia społecznego, gmina karaimska w Trokach

Abstrakt

Zachowany w rękach prywatnych diariusz trocki opracowany z okazji wizyty w Trokach prezydenta Ignacego Mościckiego przez przedstawicieli władz samorządowych jest cennym dokumentem życia społecznego miasta, w tym społeczności karaimskiej, opisującym wydarzenia z lat 1918–1927. Informacje dotyczące wizyty Prezydenta 4 lipca 1927 r., która była powodem powstania tego dokumentu, pozwalają również na sprecyzowanie okoliczności, w jakich karaimska społeczność otrzymała w darze skarbczyk do przechowywania przywilejów królewskich.

Biogram autora

Mariola Abkowicz, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Neofilologii Zakład Hebraistyki, Arameistyki i Karaimoznawstwa

Bibliotekarz, karaimoznawca, pracownik dydaktyczny w Zakładzie Hebraistyki, Arameistyki i Karaimoznawstwa Katedry Studiów Azjatyckich Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jako przedstawiciel społeczności karaimskiej bierze udział w pracach Komisji Wspólnej Mniejszości Narodowych
i Rządu. Przewodnicząca Zarządu Związku Karaimów Polskich i członek Zarządu Fundacji Karaimskie Dziedzictwo. Wydawca i redaktor naczelny historyczno-społeczno-kulturalnego kwartalnika karaimskiego „Awazymyz”. Swe zainteresowania badawcze skupia przede wszystkim na antroponimii karaimskiej, karaimskim życiu społecznym, a także na historii społeczności karaimskich w Trokach i Wilnie w XIX i XX w. oraz w powojennej Polsce. 
W latach 2012–2016 uczestniczyła w projekcie „Katalog rękopisów i starodruków karaimskich” realizowanym z grantu Narodowego Centrum Nauki (nr projektu DEC-2011/03/D/HS2/00618). Adres do korespondencji: mariola.abkowicz@amu.edu.pl.

Bibliografia

Kobeckaitė, H. (2016), Trakų miesto kronika nuo 1918 m. gruodžio mėn., „“, 22.04.2016, dostępny na: http://www.traku-zeme.lt/traku-miesto-kronika-nuo-1918-m-gruodzio-men/ ).

Liubartas, V. (12 maja 2010), Neskolko listkov iz dnevnika odnogo goroda, „Obzor“, 12 maja 2010, dostępny na: https://www.obzor.lt/news/n521.html (otwarty 10 grudnia 2017).

L-y, M. (1933), Wśród przywiązanych do Rzplitej karaimów, „Kurjer Bydgoski“, 31.08.1933, dostępny na: http://retropress.pl/kurjer-bydgoski/wsrod-przywiazanych-do-rzplitej-karaimow/ (otwarty 10 listopada 2017).

Mościcki, I. (1955), Autobiografia. Wspomnienia i relacje, Kolekcja dotycząca Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Ignacego Mościckiego.

(1927), P. Prezydent Rzeczpospolitej w grodzie Kiejstuta, „Tygodnik Ilustrowany“ (29), s. 569.

Szyszman, S. (1929a), Archiwum przy karaimskim Zarządzie Duchownym, „Myśl Karaimska“, nr 5 (2), s. 41.

Opublikowane
2017-12-20
Dział
Materiały źródłowe